panerai watches replicas Basisschool de Dubbele Punt

De Dubbele Punt, de school waar goed onderwijs gegeven wordt voor alle kinderen in een uitnodigend leerklimaat.

Over ons

Na acht jaar OBS De Dubbele Punt is je kind klaar voor de volgende grote stap en kiest zelf zijn/haar vervolgonderwijs

Schooltijden

Alle groepen:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

8.30-14.30 uur

woensdag

8.30-12.00 uur.

 

 

Ons onderwijs

Op De Dubbele Punt mag iedereen zijn wie hij is en gaan we met respect met elkaar om.

Kanjerschool

Wij worden een kanjerschool. We streven ernaar om kinderen te leren

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

Spelend leren

In groep 1/2 werken we vanuit thema's en bieden we onze doelen via spelend leren aan. De thema’s zijn uitdagend en betekenisvol. Spelenderwijs worden de doelen behaald. 

Dorpsschool

Obs 'De Dubbele Punt' is een openbare basisschool in het dorp Aartswoud en kan men een echte dorpsschool noemen. Het is huiselijk en gemoedelijk. Iedereen kent elkaar en kan daardoor elkaar ook goed helpen. Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd. 

Lees meer

Passend leerproces

Met de leerlingen wordt gekeken op welke manier het leerdoel het beste bereikt kan worden. We betrekken onze leerlingen bij hun leerproces waardoor ze sterker betrokken en meer gemotiveerd zijn. We leren van en met elkaar door positieve interactie met elkaar. 

 

Blink

In de middag werken de groepen 5 t/m 8 met de wereldoriëntatie methode Blink.

De lesmethode van Blink Wereld voor wereldoriëntatie gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.

Lees meer

Eigentijdse methoden

‘Ik heb vandaag weer veel geleerd!’ Binnen onze school bieden wij kinderen ruimte om zichzelf te zijn en wij zorgen ervoor dat kinderen worden uitgedaagd, zodat zij zich maximaal ontwikkelen. 

 

Lees meer

Wij zijn Allure

Wij zijn 1 van de 15 Allure-scholen. Allure is een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.