Blink

In de middag werken de groepen 4 t/m 6 met de wereldoriëntatie methode Blink.

De lesmethode van Blink Wereld voor wereldoriëntatie gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.