panerai watches replicas Basisschool de Dubbele Punt

Op De Dubbele Punt mag iedereen zijn wie hij is en gaan we met respect met elkaar om.

Lees meer
30

leerlingen krijgen hier elke schooldag les

40

schoolweken werken wij aan ontwikkeling

8

juffen maken samen het onderwijs op De Dubbele Punt

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Dubbele punt werken we nauw samen met ouders. We zijn een kleine school in een kleine gemeenschap en we zijn ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hierachter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen. Ook zijn ouders van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkrachten.

Ouderraad

De ouderraad is een afvaardiging van ouders die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Ze helpen met schoolreisjes, sportdag, sint, kerst etc. Verder beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage. De OR komt een aantal keer bij elkaar om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door Allure ons schoolbestuur. Zij heeft instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van ons leerlingen.

Leerlingenraad

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een vertegenwoordiger van de school over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn.

 

Onze groepen

Wij werken met 3 groepen op onze school

Groep 1-2-3

We starten met 12 leerlingen in onze groep.  Waarvan 3 kinderen in groep 1 en 1 kind in groep 2 en 8 kinderen in groep 3. Er komen in de loop van het jaar nog kinderen bij in groep 1. Juf Sandra is de leerkracht. Wij werken via spel thematisch aan de doelen voor het jonge kind, maar leren ook spelenderwijs de kinderen letters en cijfers aan.  Groep 3 werkt met Lijn 3 en Pluspunt 4. In onze groep zorgen we goed voor elkaar. We geven elkaar veel complimenten en proberen de witte pet op te zetten. Want dan sta je vol zelfvertrouwen in het leven en helpt graag andere kinderen.

Groep 5-6

Bij juf Miek in groep 5/6 zitten op dit moment 9 leerlingen, waarvan 4 leerlingen in groep 4 en 5 leerlingen in groep 5. Groep 5/6 is een enorm gezellige en energierijke groep bestaande uit 8 jongens en 1 meisje. Juf Miek staat dagelijks met veel plezier voor deze groep!

In groep 4/5 werken we zoveel mogelijk thematisch. Hiervoor maken we gebruik van de methode Blink geïntegreerd. De andere vakken proberen we zoveel mogelijk bij het gekozen thema van Blink te laten aansluiten, zodat de vakken elkaar aanvullen en het onderwijs in de klas betekenisvol wordt. Daarnaast wordt er in de klas veel extra ingezet op lezen, waar de leerlingen dan ook hard mee aan het oefenen zijn! Verder maken we gebruik van de Kanjertraining, waarin we leren hoe we met elkaar omgaan, hoe we conflicten op een goede manier kunnen oplossen en hoe we ons kunnen focussen op ons eigen werk. Ook besteden wij wekelijks tijd aan de creatieve vakken, zoals beeldende vorming en muziek. Hierbij laten we de muzieklessen ook weer zoveel mogelijk aansluiten bij het thema waarmee op dat moment gewerkt wordt. De leerlingen worden altijd enorm enthousiast van de muzieklessen en daarom is het extra fijn dat wij de methode groove.me voor Engels gebruiken. Deze methode sluit namelijk heel goed aan op de thema’s van Blink en daarbij leren de kinderen Engels aan de hand van muziek, waardoor de kinderen wekelijks enorm uitkijken naar de Engelse les.

Groep 7-8

Groep 7/8 is een hele gezellige groep van 9 leerlingen.

Juf Jobina (di - wo) en Juf Leonie (ma - do - vrij) staan beiden met veel plezier voor de klas.   

In onze groep werken we met thema’s. We proberen de vakken zoveel mogelijk hierbij aan te laten sluiten. Er wordt gewerkt met Blink geïntegreerd en Blink lezen. Daarnaast rekenen we met pluspunt 4 en maken we gebruik van de methode Staal voor spelling en taal.    Via 123zing leren we op muzikaal gebied verschillende vaardigheden. Daarnaast staat ook het vak Engels in het teken van muziek, want met de methode Groove me leren de kinderen Engels door middel van verschillende songs. Ook wordt de kunstzinnigheid in de leerlingen uitgedaagd door middel van diverse beeldende opdrachten die wekelijks uitgevoerd worden.   

Naast de vaste lessen bieden we de leerlingen ook iedere week verschillende uitdagende taken aan die zij kunnen maken als zij eerder klaar zijn met hun werk en zij nog tijd over hebben. Dit zijn taken die aansluiten bij verschillende vakgebieden en de leerlingen gelegenheid bieden hun vaardigheden nog meer te oefenen en uit te diepen.   Dit schooljaar werken we ook weer met de Kanjertraining. We doen verschillende spelletjes en oefeningen waardoor we elkaar nog beter leren kennen en een fijne groepssfeer creëren - en behouden!