OBS De Dubbele Punt | Koetenburg 14 | 1719 AR Aartswoud

Or & Mr

Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van de Dubbele Punt. We houden ons bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor - en soms door - de leerlingen. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, sinterklaasfeest, kerstviering, het schoolreisje en overige festiviteiten.

Voorzitter: Marja Bos

Secretaris: Cristel Schermer

Penningmeester: Kees-Jan Dol

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschaps Raad (MR) is, heel kort samengevat, een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. Deze raad toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht.

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. In de vergaderingen worden vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken op school behandeld. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit op school en het bieden van rust en stabiliteit voor de kinderen en het team.

In oktober organiseert de ouderraad een (huishoudelijke) ouderavond. Dan legt ook de Medezeggenschaps Raad verantwoording af van zijn doen en laten en worden er eventueel verkiezingen gehouden.

Voorzitter:       Fief Kuiper

Secretaris:      Michelle Schouten

Lid ouders:      Jacco Bos

Lid leerkracht:  Leonie Ursem

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.